No man is an island,

entire of itself,

every man is a piece of the continent,

a part of the main.

在考虑的事儿

    最近在学校里做关于北区欠语言发展史这类的立项课题,虽然身为人文专业但非历史专业的学生我自己有点怀疑这课题的学术性,但这段时间也看了不少东西觉得是可以整理出一条线的。

   哦对了,因为不属于同一语系,所以这次没带芬芬玩。【捂脸,没别的意思,憋打我】

   要不要大致整理下放上来呢?

   因为平时都看原创图文,所以不清楚LOFTER适不适合放这种考据类的东西【噗】

Oní jörðu syngur

而我于大地之上歌唱

ég óska mér og loka nú augunum

又许下一个心愿

Já gerðu það, lágfara dans

是的,用轻盈的步子

Allt gleymist í smásmá stund

纵然所有的细微事物都被遗忘

Og rætist samt

它却仍然成真

Opna augun

我睁开了双眼

——Sigur...

Við reisum aftur á sifurskjól

就让我们在寒风吼啸声中,构筑庇所

Og vindur undan frá

寒风自下掠过

Sem hverlir orðnar múrar

消逝的谁,将铸成隔墙

——Sigur Rós 《Varúð》

日常画

第一次正经的画了哥
背景卡了好久,重新调了下颜色感觉舒服些了…

把信浓领回家后,我家的挖地部队再也按耐不住了

小叔叔

试着再调了下颜色

想抱住萤总猛揉头x

今天又给婶婶捡回乐器啦

    图文无关,只是突然想说点有的没的。

    寒假爆发了谜之图力,基本上在家就是一直画,或是在想怎么画。

    上大学之后并没有想象中那么闲,反而开启了真·校畜模式,作为一个同时在三个部门做学生工作的校畜真心没有假期啊……也遇到了许多让人失望透顶的事,不知道自己上一年是怎么度过的。作为一个事儿巨多,校风浮躁的财经类学校的法学狗,从开学到期末基本都是神经紧绷接近爆炸的状态。以为自己会有时间好好画画,然而这么长时间根本没画多少,而且丝毫没有长进啊。。。...

调了色puka

1 / 3

© 世界齿轮 | Powered by LOFTER